Maryjne Towarzyszenie Bierzmowanym

Maryjne Towarzyszenie Bierzmowanym

MARYJNE TOWARZYSZENIE BIERZMOWANYM

DOMOWY PROGRAM BIERZMOWANIA DLA KANDYDATÓW  I OPIEKUNÓW

Józef przyjął Maryję do siebie i doświadczył Boga na nowo! Elżbieta, jej dziecko, Jan Chrzciciel, i jej mąż, Zachariasz, przyjęli Maryję do siebie i każdy z nich spotkał Boga  na nowo. Apostoł Jan przyjął Maryję do siebie i spotkał Boga na nowo. Każdy z nas może tego dzisiaj doświadczyć. Jezus powiedział do apostołów: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”. Książka ta prowadzi Kandydata i Opiekuna przez konsekrację Maryjną w trakcie przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Paul, mąż i ojciec czwórki dzieci, od 20 lat działa w  Duszpasterstwie Młodzieży, od siedmiu lat jest promotorem bierzmowania, a od ponad 27 lat jest poświęcony Jezusowi przez Maryję. Opierając się na zrozumieniu Pisma Świętego, obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych i teologii ciała, głosi ideę konsekracji Maryi w procesie przygotowania do sakramentu bierzmowania.

 

20 TYGODNIOWE POŚWIĘCENIE MARYJNE DO BIERZMOWANIA

Osiem powodów, dla których ten program pomaga docenić sakrament bierzmowania:

  • Nowatorskie, apologetyczne podejście do kultu maryjnego.
  • 20 tygodniowe rozważanie Pisma Świętego według Tajemnic Różańca Świętego.
  • Zasady konsekracji Maryi.
  • Ewangelizacja i katechizacja kandydatów.
  • Wskazanie postaci, które doświadczając Boga na nowo, gorliwie głoszą Jego Królestwo.
  • Zwrócenie uwagi na charyzmat macierzyństwa.
  • Wzmocnienie mądrością wielu świętych.
  • Wspólna modlitwa różańcowa kandydata i opiekuna.
Size: 1.2 MB
Version: 1.1
Published: October 16, 2022